IT-säkerhetsutbildningar i Polen!


Mindnet har via partners fått uppdraget att hålla flera olika IT-säkerhetsutbildningar för Polska kunder.