Mindnet som ägare


volkskrant automatisch downloaden
  • Mindnet AB grundades 2001 och är ett bolag som äger och utvecklar småföretag i Sverige. Ägare är Hans Sanne och Håkan Olsson.
  • Vårt mål är att som aktiva ägare bidra genom långsiktig företagsutveckling i de bolag vi investerar och att genomföra värdeskapande transaktioner Download music for free.
  • Vi skapar värde genom att operativt vara partnern i de bolag vi investerar. Tillföra idéer, erfarenhet, kapital och våra kontaktnät.
  • Vår verksamhet handlar om att utveckla entreprenörer och en förutsättning för framgång är att rekrytera engagerade medarbetare och bygga långsiktiga relationer med kunder website downloaden mac.