Våra investeringar


Mindnets fokus är att som aktiva ägare bidra till långsiktig verksamhetsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner minecraft herunterladen. Mindnet investerar i bolag med utvecklingspotential där vår kompetens som aktiva och ansvarsfulla ägare över tid skapar en god värdeutveckling. Mervärden skapas i samband med utveckling och försäljning av dessa bolag libreoffice calc.

Mindnet äger i dag 2 svenska bolag.

  • Qrendo AB är inriktat på systemutveckling, it-arkitektur och informationssäkerhet prime videos herunterladen mac. Branscher Qrendo fokuserar på är försvar, civila myndigheter, kommuner och finanssektorn. Bolagets mål är att andra ska se på oss som lyhörda och tillgängliga med stark känsla för kvalitet och integritet, som alltid ser till kundens bästa tera kostenlos downloaden deutsch.
  • Adminsure AB stödjer försäkringsbranschen i jobbet att automatisera, effektivisera och utveckla sina arbetsprocesser via outsourcing ts 3 downloaden. Visionen är att Adminsure ska vara försäkringsbranschens givna outsourcingpartner för att effektivisera skadereglering, skadeadministration och annan försäkringsadministration kindle from books.