Qrendo AB


Qrendo AB är ett dotterbolag med medarbetare som brinner för kvalitet i kravställning när det gäller tekniska system.

Vi vill att strategiska beslut för tekniska system skall vara välgrundade och tydliga även när kravbilden är komplex, eller när det finns säkerhetsmässiga utmaningar. Därför samlar vi kompetens inom IT-arkitektur och IT-säkerhet, och det är våra verktyg för att hjälpa kunden att få kvalitet i kravställningen.

Vi inriktar oss på strategisk nivå i gränslandet mellan teknik och verksamhet, där vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut baserat på arkitektur och informationssäkerhet. Vårt mål är att andra ska se på oss som lyhörda och tillgängliga med stark känsla för kvalitet och integritet, som alltid ser till kundens bästa.

De branscher vi fokuserar på med våra tjänster är försvar, civila myndigheter, kommuner och finanssektorn.

www.qrendo.se

www.qrendo.se