Adminsure AB


Adminsure är ett dotterbolag som har funnits i försäkringsbranschen sedan 2005.

Bolaget har 23 mycket kompetenta medarbetare som alla kan försäkringsadministration och skadehandläggning herunterladen. De jobbar med skadeadministration, skadereglering, betalningshantering, kundtjänst, backoffice m.m. Inom outsourcingtjänsten skadeadministration är Adminsure marknadsledande download video uit messenger.

Adminsures affärsidé är att stödja försäkringsbranschen i jobbet att automatisera, effektivisera och utveckla sina arbetsprocesser via outsourcing. Lyhörda för förändringar och flexibla med alla kunders önskemål. Visionen är att Adminsure ska vara försäkringsbranschens givna outsourcingpartner för att effektivisera skadereglering, skadeadministration och annan försäkringsadministration commerzbank phototan app.

www.adminsure.se

www.adminsure.se