Transaktioner


2016 såldes dotterbolaget Dokumentkomptens AB till Softronic AB.

Verksamhet som avyttrades omfattade 15 anställda motsvarande cirka 10 årsanställda med en omsättning på 2016 på 8 miljoner SEK.

Transaktionen blev mycket bra för båda parter. För Softronic innebar förvärvet ytterligare förstärkning av verksamheten inom skanning och dokumenthantering. Tillsammans med de redan befintliga verksamheterna i Arjeplog och Överkalix, som bland annat hanterar deklarationer åt Skatteverket och dokument åt många arbetslöshetskassor, kunde de hantera ännu större volymer och specialisera digitaliseringsverksamheten.

För Dokumentkompetens kunder och anställda innebar förvärvet tryggheten och nya utvecklingsmöjligheter av att tillhöra ett framgångsrikt börsnoterat svenskägt IT-företag.